LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

  Điện thoại

Điện thoại 01: 08 3932 5508
Điện thoại 02: (084) 965 4788

Địa chỉ

Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Mail

Hotel@dalathotel.vn

Gửi mail liên hệ

Bản đồ trực tuyến