Giá tốt nhất trong tháng

Trọn gói phòng ngủ
Thời gian áp dụng: giai đoạn lưu trú từ 01/03/2018 – 30/04/2018.
Giá đã bao gồm: ăn sáng, đón tiễn sân bay, wifi tại phòng, thuế và phí phục vụ.

Giá tốt nhất trong tháng

KHUYẾN MÃI khai trương 30/04/2018: trọn gói phòng ngủ

Trọn gói phòng ngủ
Thời gian áp dụng: giai đoạn lưu trú từ 01/03/2018 – 30/04/2018.
Giá đã bao gồm: ăn sáng, đón tiễn sân bay, wifi tại phòng, thuế và phí phục vụ.