TOUR TRONG NGÀY

Tham quan đồi tình yêu

Giới thiệu chung về các dịch vụ khám phá mà Lan Anh Villa Đà Lạt cung cấp cho khách du lịch: Vườn dâu, đồi tình yêu, thuê xe điện, nhạc nước, trượt nước, thể thao.... natural landmarks around the lake with the balmy lake breeze.Departing from the port of your choice our boat leisurely cruises ...